Po-Pá, 8.00-17.00. V mimořádných situacích NONSTOP

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti


1. Prohlášení o mlčenlivosti:

Společnost Likvidátor společnosti s.r.o. se zavazuje k plnému zachování důvěrnosti veškerých informací poskytnutých klienty v souvislosti s likvidací firmy. Informace, dokumenty a veškerá data týkající se klientů jsou považována za důvěrná a nebudou sděleny třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu klienta.

2. Služby Likvidátor společnosti s.r.o.:

Naše společnost se specializuje na služby související s likvidací firem a řízením společností. Nabízíme profesionální poradenství, řešení komunikace s věřiteli a státními institucemi, kompletní administrativu a zastoupení v likvidačním procesu.

3. Zodpovědnost klienta:

Klient potvrzuje, že veškeré informace a dokumenty, které nám poskytl v souvislosti s likvidací firmy, jsou pravdivé, aktuální a odpovídají skutečnému stavu společnosti. Klient nese odpovědnost za správnost poskytnutých údajů a dokumentů.

4. Zodpovědnost Likvidátor společnosti s.r.o.:

Naše společnost se zavazuje k pečlivému a profesionálnímu zpracování všech informací a dokumentů poskytnutých klienty. Nicméně, Likvidátor společnosti s.r.o. nenese zodpovědnost za případné škody, ztráty nebo náklady vzniklé v souvislosti s likvidací firmy, pokud jsou způsobeny nepravdivými nebo nepřesnými informacemi poskytnutými klientem.

5. Odpovědnost za nezákonnou činnost společnosti:

Klient bere na vědomí, že v případě, že společnost, kterou chce dát do likvidace, páchala nezákonnou činnost, je odpovědný za všechny právní následky takové činnosti. Likvidátor společnosti s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za nezákonné jednání klientovy společnosti a nedává žádné záruky, že likvidace takové společnosti odstraní veškeré právní důsledky nezákonného jednání.

6. Platnost obchodních podmínek:

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data uveřejnění na našem webu a upravují vztahy mezi společností Likvidátor společnosti s.r.o. a jejími klienty. Každý klient je povinen se seznámit s těmito podmínkami před poskytnutím jakýchkoli informací nebo objednáním našich služeb.

7. Různá ustanovení:

Veškeré otázky neupravené těmito obchodními podmínkami budou projednány s klientem individuálně, a to písemně a s oboustranným souhlasem.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete bližší informace týkající se našich služeb a obchodních podmínek, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme veškerou potřebnou asistenci a odpovědi na vaše dotazy.

Sledovat novinky

Zajímá Vás problematika správy a likvidace společností? Sledujte nás na sociálních sítích, nebo se podívejte na náš blog.