Po-Pá, 8.00-17.00. V mimořádných situacích NONSTOP

Co je likvidace firem

Co je "likvidace firem"


Likvidace firmy je jediný legální způsob jak ukončit firmu

Likvidace firmy je právní proces, při kterém dochází k ukončení podnikání a likvidaci majetku společnosti. Tento krok je často zvolen v situacích, kdy již společnost neprosperuje, nemá dostatek finančních prostředků na pokračování, nebo majitelé se rozhodli ukončit svou podnikatelskou činnost. Cílem likvidace je uzavřít všechny účetní, právní a daňové záležitosti společnosti a vyrovnat se se všemi závazky.

Jak se provádí likvidace firem?

Likvidace firem je proces, který musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy a stanovenými postupy.

Rozhodnutí o likvidaci:

Majitelé společnosti nebo její statutární orgány rozhodnou o ukončení podnikání a zahájí likvidační řízení.

Jmenování likvidátora:

Je určen likvidátor, který má na starosti řízení likvidace. Likvidátor je zodpovědný za plnění právních povinností a jednání jménem společnosti během likvidace.

Likvidace firmy je jediný legální způsob jak ukončit firmu

Likvidační bilance:

Sestavuje se likvidační bilance, která zahrnuje všechny aktiva a pasiva společnosti. Tím je zjištěn celkový majetek společnosti a závazky, které je třeba splatit.

Splatnost závazků:

Likvidátor zajistí, že veškeré dluhy, závazky a pohledávky společnosti budou řádně zaplaceny nebo vyrovnány.

Likvidační zápis:

Po ukončení všech činností souvisejících s likvidací se sepíše likvidační zápis, který potvrzuje ukončení likvidace a zrušení společnosti.

Zápis do obchodního rejstříku:

Závěrečným krokem je zápis o zrušení společnosti do obchodního rejstříku, čímž je likvidace formálně dokončena.

Důležité je mít na paměti

Likvidace firem je komplexní proces, který vyžaduje odborné znalosti v oblasti práva a účetnictví. Spolupráce s profesionálním likvidátorem může zajistit hladký a správně provedený proces likvidace.

Pokud uvažujete o likvidaci vaší firmy nebo máte jakékoli dotazy ohledně tohoto procesu, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám poskytli nezbytné informace a podporu při rozhodování o dalších krocích v oblasti likvidace vaší společnosti.

checkmark

Udělejte ten správný krok,
skončete své podnikání bez trestních a finančních následků.

52
Vyřešených likvidací
12
Otevřených případů
0
Stížností
+100
Spokojených klientů

Je Váš problém urgentní? Jsme schopni reagovat okamžitě.
Kontaktujte nás 24/7

Sledovat novinky

Zajímá Vás problematika správy a likvidace společností? Sledujte nás na sociálních sítích, nebo se podívejte na náš blog.