Po-Pá, 8.00-17.00. V mimořádných situacích NONSTOP

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi


1. Co když má firma má kontrolu Finančního úřadu, Celního úřadu, ČOI atd. Je možné firmu dát do likvidace?

Odpověď:
Ano, je možné dát firmu do likvidace i v případě probíhající kontroly nebo auditu ze strany Finančního úřadu, celního úřadu, České obchodní inspekce (ČOI) nebo jiných státních orgánů. Likvidace firmy bude provedena s plným respektem k příslušným právním a daňovým požadavkům.


2. Co když byla mé firmě vyměřena pokuta, doměřena daň, nebo hrozí odškodné u soudu. Mohu firmu dát do likvidace?

Odpověď:
Ano, je možné dát firmu do likvidace i v situaci, kdy byla společnosti vyměřena pokuta, doměřena daň nebo hrozí soudní řízení ohledně odškodného. Likvidace může být efektivním krokem k ukončení podnikání a vyřešení finančních závazků. Je však důležité zajistit, že všechny právní závazky budou řádně vyřešeny v souladu s platnými zákony.


3. Co když si nejsem jist, zda není firma předlužená?

Odpověď:
Převeďte tuto starost na nás, vše vyřešíme za Vás a zbavíme Vás starostí. Sami provedeme důkladnou analýzu stavu aktiv a pasiv společnosti a posoudíme finanční situace vaší firmy. V případě zjištění předlužení máme na výběr různá řešení, včetně likvidace, která může být vhodným krokem k odstranění finančních obtíží.


4. Pomůžete mě, pokud mám exekutorem zabavený obchodní podíl?

Odpověď:
Pokud máte exekutorem zabavený obchodní podíl, jsou Vaše práva s nakládáním firmy omezena a bohužel Vám již nemůžeme pomoci s likvidací.
Pomůžeme Vám s jednáním s exekutory o vyrovnání závazků a zrušení exekuce. Teprve následně můžeme zahájit likvidaci firmy.


5. Co když došlo k poškození / krádeži / ztrátě účetnictví? Je možné provést likvidaci i tak?

Odpověď: ANO
Ani případ, že nám nejste schopni předat účetnictví nebrání k likvidaci společnosti. Vše vyřešíme i tak.


6. Budu dále ve společnosti někde uvedený?

Odpověď:
Ne.
Přestáváte:
- být společníkem
- být jednatelem
- nést odpovědnost za dluhy a závazky
- řešit exekuce a žaloby na společnost
- kontaktní osobou společnosti
- mít starosti s problémovou firmou


7. Jaký je rozdíl mezi likvidací a insolvencí / konkurzem

Odpověď:
Insolvence je stav, kdy společnost nemá dostatek finančních prostředků na splácení svých dluhů a závazků včas. Insolvence může vést ke konkurzu, což je formální soudní proces, během kterého je společnost převedena do správy konkurzního správce. Cílem insolvence je zachránit společnost a ochránit zájmy věřitelů tím, že se snaží restrukturovat závazky a získat dostatečné finanční zdroje.
V případě zániku společnosti konkursem a vyhlášení konkurzního řízení má většinou jednatel či společník zákaz podnikat podobnou činnost, která by mohla narušit zájmy věřitelů společnosti. Toto omezení je součástí ochrany majetku společnosti, aby věřitelé měli reálnou možnost získat co nejvíce ze zbylého majetku společnosti a byla jim zajištěna minimální újma..


8. Podnikám z domova a bojím se, že mě budou navštěvovat věřitelé, vymahači a státní instituce.

Odpověď:
Rozumíme vašim obavám. Naše služby zahrnují změnu sídla společnosti, což vás ochrání před obtěžujícími kontakty. Likvidace společnosti je jediná legální cesta k ukončení firmy a k vyrovnání se s věřiteli. Přesunutím sídla pomocí našich služeb eliminujete zbytečné stresy a získáte profesionální řešení.


9. Jak probíhá celý proces abych již nebyl ve společnosti uvedený?

Odpověď:
Celá změna může být provedena osobně, korespondečně nebo dokonce online, podle vaší volby. Naše zkušený tým vám umožní být rychle zbavený vašeho postavení ve společnosti, a to během jednoho dne. Zajišťujeme, že vše proběhne hladce a profesionálně, abyste se nemuseli starat o žádné komplikace.


10. Co se děje s firmou dál?

Odpověď:
Oznámíme všem úřadům, že firma vstoupila do likvidace a vyzveme všechny věřitele ať přihlásí své pohledávky. Komunikujeme se všemi věřiteli, exekutory, Finanční správou, ČSSZ, zdravotními pojišťovnami. Vymáháme také finance po Vašich dlužnících a ukončujeme veškeré smlouvy. Likvidace je tedy prováděna v souladu se zákony a pravidly.
Proces likvidace, tedy ukončení podnikání lze provést za všech okolností. Tedy i v případě, že je firma zadlužena, nemá všechnu dokumentaci, je proti ní vedeno soudní řízení.
Tím, že firmu převedeme na sebe se zbavujete všech starostí. Ty řešíme již my. Veškeré naše práce jsou Vámi již uhrazené v rámci jednorázové platby. Dál již nic neplatíte.


11. Mám ve firmě zaměstnance. Jak proběhne likvidace?

Odpověď:
Pokud máte zaměstnance, preferujeme převzetí firem do likvidace již bez zaměstnanců. Tím se zjednoduší celý proces likvidace a usnadní se vyrovnání závazků. V případě, že existují překážky, které tomu brání, můžete se spolehnout na naše profesionální služby. Zajistíme kvalitní servis s důrazem na vyrovnání závazků a ukončení pracovních poměrů s respektem k zaměstnancům.

Důležité je, že během celého procesu likvidace budete mít naši plnou podporu. Naši odborníci vám poskytnou konkrétní kroky, které je třeba provést, a budou vás informovat o všech aspektech likvidace. Chceme, abyste měli jistotu, že veškeré záležitosti budou řešeny odborně a v souladu s platnými právními předpisy.


12. Co se stane s úvěry, "leasingy" a finančními závazky firmy při likvidaci?

Odpověď:
Při likvidaci firmy se úvěry a finanční závazky nenechávají bez povšimnutí. Preferujeme, aby byly úvěry a leasingové závazky vyřešeny před samotnou likvidací. Převzetím firmy na nás a následnou likvidací se však nezbavujete případného osobního ručení za úvěr. Je důležité si uvědomit, že osobní ručení může zůstat i po ukončení podnikání.

Naši odborníci vám poskytnou nezbytné rady a postupy, jak se co nejlépe vyrovnat s finančními závazky a minimalizovat potenciální rizika. Vaše bezpečnost a transparentní řešení jsou pro nás klíčové. V případě, že máte otázky ohledně úvěrů, leasingů nebo jiných finančních závazků, rádi vám poradíme a pomůžeme najít nejlepší možné řešení.


13. Má firma vlastní majetek. Co se stane s majetkem firmy při likvidaci?

Odpověď:
Naše služby jsou komplexní a zahrnují i vypořádání a prodej majetku firmy. Avšak, s ohledem na případnou časovou i finanční zátěž, preferujeme převzetí firmy již bez majetku. Tímto způsobem lze celý proces likvidace urychlit a zjednodušit. Při rozhodování o budoucnosti vaší firmy a likvidaci budeme pečlivě zvažovat všechny aspekty a postaráme se, abyste byli řádně informováni o možnostech týkajících se majetku a jeho vypořádání.


14. Proč bych neměl přijmout nabídku likvidace formou odkupu společnosti, kde společník i jednatel bude jedna fyzická osoba?

Odpověď:
Nabídka odkupu společnosti s jediným fyzickým společníkem a jednatelem může být riziková z hlediska právních a finančních aspektů. Jedná se o převod na tzv. "bílého koně," kdy vlastní struktura společnosti je formálně změněna, ale skutečná kontrola a majetkové vztahy mohou zůstat stejné. Soud může dokonce rozhodnout o zpětvzetí a tento formální převod zrušit!

Takový převod může vyvolat právní i daňová rizika. Fyzická osoba, která by se stala jediným společníkem a jednatelem, může nést riziko spojené s nedodržením zákonů a regulačních požadavků. Navíc může nastat situace, kdy tato osoba může být zneužita k nekalým praktikám, které by mohly vést k dalším právním problémům.

Naše služby likvidace společností nabízejí řádný a transparentní proces ukončení podnikání s respektem k všem právním a daňovým požadavkům. Při likvidaci se nevyhýbáte povinnostem a zároveň minimalizujete rizika spojená s nelegálními postupy, která by mohla negativně ovlivnit vaši budoucnost.


13. Jaké typy společností likvidujete?

Odpověď:
Naše služby likvidace společností zahrnují různé typy obchodních subjektů. Můžeme vám pomoci s likvidací následujících typů společností:

1. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.): Včetně malých a středních firem, které se rozhodly ukončit svou činnost.

2. Akciová společnost (a.s.): Pro likvidaci velkých korporací, které dosáhly konce svého životního cyklu.

3. Družstvo: Pro družstevní společnosti, které se rozhodly ukončit svou existenci.

4. Živnostenský podnikatel (OSVČ): Pro jednotlivce podnikající na živnostenský list, kteří chtějí ukončit svou podnikatelskou činnost.

Další formy podnikání: Likvidujeme i další specifické formy podnikání, které mohou vzniknout na základě potřeb klientů.

Naši odborníci vám pomohou s likvidací nezávisle na právní formě vaší společnosti. Kontaktujte nás a rádi vám poskytneme podrobné informace a konzultaci ohledně likvidace vaší společnosti.


14. Jaké další služby nabízíte

Odpověď:
Nabízíme celou řadu vysoce odborných služeb. Mimo jiné:
- Odkup firem a jejich prodej
- Revitalizace a restrukturalizace firem
- Nominee služby
- Krizové řízení a krizová komunikace
- Zastupování před úřady či věřiteli


15. Můžeme s vámi spolupracovat?

Odpověď: ANO
Jste právní, účetní nebo daňová kancelář a zajímá Vás spolupráce s námi? Nabízíme vám odměny za zprostředkování. Kontaktuje nás.

checkmark

Udělejte ten správný krok,
skončete své podnikání bez trestních a finančních následků.

52
Vyřešených likvidací
12
Otevřených případů
0
Stížností
+100
Spokojených klientů

Je Váš problém urgentní? Jsme schopni reagovat okamžitě.
Kontaktujte nás 24/7

Sledovat novinky

Zajímá Vás problematika správy a likvidace společností? Sledujte nás na sociálních sítích, nebo se podívejte na náš blog.