Po-Pá, 8.00-17.00. V mimořádných situacích NONSTOP

Jste věřitelem, zaměstnancem, klientem nebo partnerem námi likvidované firmy?

Chceme Vás ujistit, že veškeré povinnosti a procesy spojené s likvidací budou provedeny v souladu s českým právním řádem, zejména dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Všechny povinné kroky a formality budou vyřízeny ve standardních, zákonně stanovených lhůtách. Máme zkušený tým odborníků, který se postará o to, aby vše proběhlo hladce a transparentně.

Důležité informace pro věřitele:

V Obchodním věstníku a v Obchodním rejstříku byla zveřejněna výzva pro přihlášení pohledávek. Pokud máte jakoukoli pohledávku vůči námi likvidované společnosti, důrazně doporučujeme provést přihlášení dle pokynů uvedených v těchto oficiálních publikacích.

Své přihlášky nám zašlete pomocí datové schránky, jedině tak můžeme ověřit Vaší identitu.

Budou Vaše pohledávky uspokojeny?

Jedním z hlavních úkolů likvidátora je zaevidovat veškerý majetek společnosti a všechny přihlášené pohledávky. Je naší povinností obeslat všechny státní i privátní organizace a požádat je o součinnost při soupisu majetku společnosti. Bohužel z našich zkušeností vyplývá nepříliš rychlé reakční doby. Mějte proto trpělivost.
Naše společnost si nenechává nic z likvidační podstaty. Ta byla již uhrazena při úhradě dobrovolné likvidace ze strany původních majitelů firmy.

Featured Image

Když se rozhodnete ukončit životní cyklus své firmy, přichází s tím řada důležitých kroků a rozhodnutí. Jedním z nejzásadnějších aspektů tohoto procesu je důvěrnost a mlčenlivost. V tomto článku se podíváme na to, proč jsou tyto prvky tak důležité a jak jsou zajištěny během celého procesu likvidace vaší firmy.

Je Váš problém urgentní? Jsme schopni reagovat okamžitě.
Kontaktujte nás 24/7

Sledovat novinky

Zajímá Vás problematika správy a likvidace společností? Sledujte nás na sociálních sítích, nebo se podívejte na náš blog.